header image

Minister benoemt Rob Stark tot lid adviescommissie

Donderdag 28 april 2016

IMd-directeur ing. Rob Stark is door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst op persoonlijke titel benoemd tot lid van de nieuwe landelijke Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften, kortweg de Adviescommissie bouwvoorschriften. Stark is gevraagd om zijn expertise en autoriteit op het gebied van constructieve veiligheid.

De Adviescommissie bouwvoorschriften behandelt geschillen tussen bevoegd gezag en aanvragers van vergunningen over brandveiligheid, bouwfysica, duurzaam bouwen, constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid. Iedereen die een verschil van inzicht heeft over de interpretatie van voorschriften, of de beoordeling van een gelijkwaardige oplossing, kan de commissie, kosteloos, inschakelen.

De commissie is de opvolger van de in 2009 ingestelde Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften, ook wel de ‘commissie gelijkwaardigheid’ of ‘commissie Koudijs genoemd. Behalve Stark zijn nog drie nieuwe leden benoemd: ir. Arjan Pleijsier (bouwfysica), ir. Luc Schaap (bouwfysica), en prof. ir. Simon Wijte (constructieve veiligheid).

Kijk voor meer informatie op www.atgb.nl.

Overige foto’s

Overige berichten