header image

Onderzoek: vertekend beeld milieuscore industrieel erfgoed

Vrijdag 11 maart 2011

De milieuscore van industrieel erfgoed kan een zeer vertekend beeld geven. Dat concludeert ir. Elise Bilardie, constructeur bij IMd, in haar afstudeeronderzoek aan de TU Delft. "Duurzaamheidsinstrumenten zijn nog volop in beweging. Het is belangrijk om in deze fase niet alleen maar af te gaan op berekeningen, maar om vooral gezond verstand te blijven gebruiken."

Gevoelsmatig is het duurzamer om een monumentaal gebouw een nieuwe functie te geven en dus niet te slopen. Toch is dat vaak niet de uitkomst van duurzaamheidsberekeningen zoals DuMo en GreenCalc+, concludeert Bilardie in haar onderzoek Milieubewust herbestemmen – Nieuw leven voor monumentaal industrieel erfgoed. De oorzaak is de weging van de materiaalafschrijving.

Bij monumentale gebouwen ouder dan 35 jaar is de milieubelasting veroorzaakt door materiaal ‘afgeschreven’. Deze materiaalgebonden belasting speelt in de berekening dus geen rol meer: slopen en vervangen door nieuwbouw is volgens die score dan net zo duurzaam als hergebruik. Maar dat is het natuurlijk niet, aldus Bilardie. Ook heeft leegstand nu veel invloed op de berekening. 

"De milieuscore schiet omlaag zodra het object niet wordt gebruikt. De gedachte is dat het verval dan sneller gaat. Toch staat dit los van die materiaalgebonden milieubelasting. Ook al staat een gebouw twee jaar leeg, is het nog altijd slim om het een nieuwe functie te geven. Nu komt dat aspect onvoldoende in de duurzaamheidsberekeningen tot uitdrukking."

Overige berichten