header image

Ook Nederland moet landelijk brandteam krijgen

Woensdag 6 november 2013

Regels op het gebied van brandveiligheid worden overal anders geïnterpreteerd; oplossingen die in de ene gemeente zijn toegestaan, zijn dat in een andere niet. Stop die ongelijkheid, zegt ing. Rob Stark. Hij pleit voor een landelijk expertteam dat bij omvangrijke of complexe projecten gemeenten adviseert over gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen. In Londen is die aanpak al een groot succes.

Bij de meeste bouwprojecten in Nederland is er weinig discussie over de manier waarop de brandveiligheid moet worden gegarandeerd: ontwerpers en brandweer zijn het daar vrij snel over eens. Maar steeds vaker is die discussie er wél. Bij complexe projecten bijvoorbeeld. Of als het gaat om niet-doorsneeoplossingen die de brandveiligheid weliswaar net zo goed garanderen als doorsneeoplossingen – soms zelfs beter – maar waarmee de lokale brandweer geen ervaring heeft.

Zodra oplossingen afwijken van het gangbare, ontstaat er in het ontwerpproces discussie met de brandweer. Dat is geen verwijt. Het is logisch dat wanneer brandweerlieden geen ervaring met bepaalde oplossingen hebben, ze deze ook niet zomaar toestaan. Vanuit het perspectief van ontwerpers en hun opdrachtgever kan het echter frustrerend zijn als uitstekende, gelijkwaardige en veilige oplossingen niet worden toegestaan, terwijl dat in een buurgemeente wél het geval is.

Het is tijd voor een andere aanpak. Centraal daarin zou een landelijk team van brandweerspecialisten moeten staan dat bij de wat complexere brandveiligheidsvraagstukken – want daar praten we over – de vergunningverlener en ontwerpers adviseert; een club experts die zowel de taal van de brandweer als die van de ingenieur spreekt én verstaat, en die bouwbreed kijkt en adviseert. Dat kunnen experts van de brandweer zijn, maar ook specialisten uit de markt. Kennis en ervaring zijn het criterium.

In Londen is zo’n team actief. En met succes. Deze specialisten werken actief mee aan de totstandkoming, en toetsen dus niet alleen achteraf. In plaats van een discussie tussen ‘wij’ en ‘zij’ staan ze schouder aan schouder met de ontwerpers en ingenieurs om op de beste, slimste en meest kostenefficiënte manier de brandveiligheid te garanderen. Na realisatie vinden ze het ook hún gebouw. Er zal ook in Nederland steeds meer behoefte komen aan zo’n disciplinebreed brandteam.

Zo zijn bij renovatie en hergebruik – twee groeisectoren – sommige brandveiligheidsaspecten nu nog helemaal niet in het Bouwbesluit geregeld. De vraag zal ook groeien door het feit dat de overheid zich meer en meer terugtrekt uit het bouwtoezicht. De leemte die hierdoor ontstaat, kan worden opgevuld door zo’n team dat alle brandgerelateerde disciplines afdekt. Het zal daarvoor wel door de brandweer én de bouwwereld als autoriteit erkend moeten worden. Die status moet het team zelf afdwingen.

Dat Nederland er klaar voor is, blijkt onder meer uit de positieve feedback tijdens de gezamenlijke seminars voor brandweerlieden en ingenieurs die de Technische Commissie 3 organiseert. Van beide kanten blijkt er behoefte aan meer duidelijkheid, uiteraard zonder de bijzondere lokale omstandigheden die soms van invloed kunnen zijn, teniet te doen. Groot hoeft het team overigens niet te zijn. In de agglomeratie Londen, met bijna acht miljoen inwoners, gaat het om acht mannen en vrouwen.

Laten we een einde maken aan de soms eindeloze discussies over wat wel en niet veilig is. Laten we ook stoppen met de wisselende aanvullende eisen per gemeente. Maar laten we vooral positief de nadruk leggen op ons gedeelde belang: gebouwen waarin de veiligheid van de gebruikers is gegarandeerd en waar schade door brand wordt voorkomen – en dat zo kostenefficiënt mogelijk. Dat wiel is inmiddels meerdere keren uitgevonden. Laten we dus ophouden met uitvinden en het nu vooral gaan toepassen.

Ing. Rob Stark is constructief ontwerper en directeur-eigenaar van IMd Raadgevende Ingenieurs (Rotterdam), en tevens voorzitter van Technische Commissie 3 ‘Brandveiligheid staalconstructies’ van Bouwen met Staal.

Overige berichten