header image

Oranjehotel wordt Rijksmonument

Donderdag 7 november 2019

Het Oranjehotel krijgt de status van Rijksmonument. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven laat weten dat 75 jaar na de bevrijding deze plek als erfgoed wordt aangewezen. Dit betekent dat het Oranjehotel beter kan worden beschermd omdat er middelen zijn voor beheer en onderhoud. Om het monument geschikt te maken als bezoekerscentrum heeft IMd adviezen gegeven om de bestaande constructie zoveel mogelijk te behouden bij de voorafgaande grootschalige renovatie.

Het Oranjehotel was de beruchte gevangenis in Scheveningen van de nazi-bezetters. De naam verwees naar Hotel d'Orange, dat aan de Scheveningse boulevard lag. Ook refereerde het aan de koninklijke familie, de Oranjes. Inmiddels is het vooral een eerbetoon aan de verzetsmensen die er door de nazi's gevangen werden gezet. Onder anderen verzetsstrijders Erik Hazelhoff Roelfzema (Soldaat van Oranje) en George Maduro werden hier gemarteld.

Op uitzondering van de zeer indrukwekkende dodencel 601 na, is het complex volledig gerenoveerd en in ere hersteld na de vele ingrepen gedurende het gebruik als gevangenis. Tevens zijn de bestaande barakken aangepast om het bezoekerscentrum te integreren in het complex. In de gedachte van het behouden van de historie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande, deels originele constructie. Uitvoerig onderzoek naar draagcapaciteit van de bestaande fundering, het dragend metselwerk en de bestaande sandwich dakplaten heeft ertoe geleid dat met beperkte constructieve ingrepen het informatiecentrum is gerealiseerd.

Dit heeft geleidt tot de keuze om aan weerszijden van de dragende metselwerkwanden lichte UNP profielen aan te brengen. Daarmee was direct de stabiliteit van het metselwerk tijdens uitvoering gewaarborgd. En kan de bezoeker het originele metselwerk van de barakken nog in het gehele complex waarnemen.

Lees hier meer achtergrond over de benoeming van het Oranjehotel tot Rijksmonument.

Foto's: J.L. van den Oever / Arjan de Jager

Visual: Stichting Oranjehotel

Overige foto’s

Overige berichten