header image

Park Hoog Oostduin wint Gulden Feniks

Vrijdag 20 november 2020

Park Hoog Oostduin heeft de Gulden Feniks 2020 in de categorie transformatie gewonnen. Voor het project is een voormalig verouderd Shell-kantoor in Den Haag met zoveel mogelijk behoud van de bestaande constructie getransformeerd tot luxe appartementen. Daarvoor is het gebouw over de volle hoogte door middel van een stalen ‘rek’ drie meter uitgebreid.

Vertrekpunt bij de transformatie was zo min mogelijk aanpassingen aan de bestaande constructie. Daartoe heeft IMd architect Cepezed een aantal ‘spelregels’ meegegeven. Waar kun je wel eenvoudig wanden weg halen, schachten en sparingen maken, waar niet.

Zo konden in het centrale deel van de hoogbouw dragende wanden eenvoudig worden omgebouwd tot een kolom-balkenstructuur, nodig voor een goede woningindeling. Om diezelfde reden is de voorzijde over de volle hoogte met drie meter uitgebreid. Het daarvoor ontworpen stalen ‘rek’ hangt deels aan het betonskelet en is deels gefundeerd op de bestaande parkeergarage. Ondanks het extra volume waren daarvoor geen aanpassingen aan de fundering of de stabiliteitsvoorzieningen nodig. Door de bestaande hoofddraagconstructie op deze manier zoveel mogelijk te respecteren, is IMd erin geslaagd om de constructieve aanpassingen (en dus ook de kosten) tot een minimum beperkt te houden.

De jury van Gulden Feniks zegt over het project: "De manier waarop de kantoren zijn getransformeerd in appartementen is interessant en geeft blijk van groot vakmanschap en slimheid. Ook de aandacht voor logistiek en functionaliteit zijn bovengemiddeld. Innovatie, energie: alles zit erin en alles klopt."

Overige foto’s

Overige berichten