header image

QuickScan Circulaire Bouwstromen gelanceerd

Maandag 16 oktober 2023

De QuickScan Circulaire Bouwstromen is nu beschikbaar. De tool biedt gebouweigenaren en -beheerders snel en kosteloos inzicht in de circulaire mogelijkheden van vrijkomend materiaal en de hergebruikkansen van gebouwen. Daarmee helpt de QuickScan in het bereiken van de Rijksbrede doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’.

 

Event Circulaire Bouwstromen

Op donderdag 28 september is de tool gelanceerd tijdens het event Circulaire Bouwstromen op kantoor bij IMd Raadgevende Ingenieurs. De QuickScan Circulaire Bouwstromen is ontwikkeld door Nebest, Planalogic, IMd Raadgevende Ingenieurs, IDDS, Markus BV en Building Changes. Namens dit consortium van kennispartners legde Thijs Noordhoek, duurzaamheidsadviseur bij Nebest, de gedachtegang achter de tool uit. De werking van de tool werd stap voor stap gedemonstreerd. Vervolgens gaven de zes partijen aan de hand van presentaties en praktijkcasussen een aantal concrete handvatten hoe om te gaan met het hergebruiken van bestaande gebouwen. Daarbij ging Patrick Lenaers, constructeur bij IMd, in zijn verhaal in op het rekenen aan hergebruik.

 

Terughoudendheid wegnemen

Vaak zijn gebouweigenaren en -beheerders nog terughoudend in het investeren in hergebruik, doordat er te weinig informatie of inzicht beschikbaar is om de hergebruikpotentie in kaart te brengen. Onderzoek doen is doorgaans prijzig en geeft geen garantie op een goede uitkomst. De QuickScan Circulaire Bouwstromen geeft juist wel snel inzicht en zekerheid in hergebruikmogelijkheden en verlaagt daarmee de drempel om in hergebruik te investeren.

 

Hoe werkt de tool?

Op basis van ingevulde gebouwgegevens, zoals gebruiksfunctie en bouwperiode, aangevuld met de gebruikte bouwmethodiek, materialen en zichtbare schades, genereert de tool een document waarin per bouwelement de hergebruikkansen zijn gespecificeerd. De QuickScan kan meer dan 500.000 unieke adviezen genereren. Maar het is geen heilige graal, de output blijft afhankelijk van de kwaliteit van de ingevulde input. Ook is de tool nog work in progress. Gebruikservaringen zullen worden meegenomen om de quickscan steeds verder te verfijnen.

 

Meer informatie

De QuickScan Circulaire Bouwstromen is voor iedereen gratis te gebruiken via www.herbruikbaarheidsscan.nl. Neem voor vragen en/of opmerkingen gerust contact op met het consortium via info@herbruikbaarheidsscan.nl.

 

Bijschriften foto's:

  1. Patrick Lenaers vertelt hoe je rekent aan hergebruik
  2. Thijs Noordhoek en Ties Rijkers lanceren QuickScan Circulaire Bouwstromen

Overige foto’s

Overige berichten