header image

Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer toekomstbestendig verbouwd

Maandag 23 december 2019

Het Binnenhof wordt vanaf 2021 ingrijpend gerenoveerd. Dit gaat ruim vijf jaar duren en in deze periode krijgt de Tweede Kamer in het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken haar tijdelijke onderkomen. De verbouwing is in volle gang zodat alle noodzakelijke voorzieningen op tijd klaar zijn. De constructieve aanpassingen zorgen ook voor een langere levensduur van het gebouw.

Zecc architecten heeft een ontwerp gemaakt voor de Tijdelijke Huisvesting met zorgvuldige aandacht voor het oorspronkelijk door architect Apon ontworpen gebouw. De grote blikvanger is de nieuwe publieke entree in de binnenplaats aan de stationszijde. Om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functie zijn door IMd een aantal constructieve aanpassingen ontworpen. Het uitgebreid analyseren van het casco vormde de basis van het constructieve ontwerp, waarbij de ingrepen tot een minimum zijn beperkt.

De in het werk gestorte betonconstructie kenmerkt zich door zijn robuuste kolommen en dunne vloeren. Bij het ontwerp van de constructieve ingrepen is de bestaande constructie altijd leidend geweest, waarbij krachten altijd terug naar bestaande steunpunten zijn herleid. Ook is er in het werk onderzoek gedaan naar de betonkwaliteit van belangrijke kolommen, wanden en vloeren, de sterkte blijkt behoorlijk te zijn toegenomen door de jaren heen. Dit zorgt in combinatie met een zo licht mogelijke nieuwe constructie dat er geen nieuwe funderingspalen benodigd zijn en kolommen niet hoeven te worden versterkt.

Tijdens het ontwerptraject is de gehele bestaande constructie in 3D gemodelleerd met behulp van archieftekeningen en pointclouds. Om zo de integratie met architectuur en de complexe installatietechnieken te faciliteren. Door dit intensieve ontwerptraject zijn grote clashes opgespoord voordat constructies werden aangebracht.

Hoewel het project is ontstaan als tijdelijke huisvesting zorgen de constructieve ingrepen ervoor dat het voormalige Ministerie van Buitenlandse Zaken een toekomstbestendig gebouw wordt. Met minimale ingrepen is de levensduur van het gebouw aanzienlijk verlengd, waarbij de ingrepen geen belemmering vormen voor een 3e leven tot ver nadat de Tweede Kamer naar het Binnenhof is teruggekeerd.

Foto’s: Tineke DijkstraOverige foto’s

Overige berichten