header image

Twee voor de draagkracht van één

Vrijdag 24 augustus 2012

De vestiging van autobedrijf Rogam aan de Rotterdamse ringweg is vernieuwd. Behalve een toegevoegd nieuwbouwdeel is ook het bestaande deel uit de jaren tachtig op een opvallende manier vergroot. Een van de bouwlagen is namelijk gesloopt en vervangen door twee nieuwe lagen – op de bestaande constructie. Oftewel constructief hergebruik op het scherp van de snede. Het gebouw vlakbij de Van Brienenoordbrug wordt 27 augustus geopend.

De constructie van het vernieuwde gebouw voldoet, uiteraard, aan alle wet- en regelgeving. En toch zijn er op de bestaande betonnen tafelconstructie, die was ontworpen op één laag, nu twee – en plaatselijk zelfs drie – lagen gebouwd. Behalve het gewicht was ook de hogere windbelasting een probleem. De twee nieuwe lagen zijn daarom extreem licht geconstrueerd. Zo is de verdiepingvloer van staalplaatbeton met licht beton, en is het dak een zeer lichte staalconstructie.

Maar om aan de eisen te kunnen voldoen is vooral iedere ‘druppel’ draagkracht uit de bestaande constructie ‘gewrongen’. Zo is rondom de bestaande funderingspalen nieuw grondonderzoek gedaan en werd duidelijk hoeveel extra belasting de palen konden dragen. Na het heien neemt de draagkracht van de grond namelijk toe ten opzichte van grond waar niet is geheid. In totaal zijn onder het bestaande gebouw slechts drie extra funderingspalen geplaatst.

Constructeurs gaan in hun berekeningen altijd uit van de meest ongunstigste situaties, dus van de hoogste belasting en de laagste draagkracht. Maar door meer gedetailleerd in te zoomen, zijn de verborgen constructieve reserves aan te spreken, zegt ir. Remko Wiltjer: “Dat betekent bij renovatie en hergebruik een enorme besparing op de bouwkosten en een veel kortere bouwtijd. Ons devies is dan ook altijd: gebruik eerst alle bestaande draagkracht, en kijk dan pas of je nieuwe onderdelen moet toevoegen.”

Een goede samenwerking met de architect is voor de IMd-aanpak onontbeerlijk. Dat gold ook bij Rogam. “Meestal is de constructie volgend aan de architectuur. Maar bij dit soort projecten moeten die volledig gelijk oplopen en elkaar beïnvloeden. Soms betekent dat dus ook dat de architect zijn plan aanpast om maximaal de bestaande constructie te kunnen benutten. De samenwerking met Alsemgeest & Westerwoudt Architekten was op dat vlak erg goed”, aldus Wiltjer.

Overige foto’s

Overige berichten