header image

Vernieuwbouw Edith Stein College in volle gang

Woensdag 27 augustus 2014

In het centrum van Den Haag wordt druk gewerkt aan de gedeeltelijke sloop, renovatie en nieuwbouw van het Edith Stein College. IMd ontwierp voor de Design & Build-opdracht onder leiding van bouwbedrijf Heijmans een constructie die een dure bouwput overbodig maakt, maar er tegelijkertijd óók voor zorgt dat het programma binnen de maximale bouwhoogte past.

Een van de blikvangers van de statige school aan het Louis Couperusplein is de bestaande kapel. Hierin komt het nieuwe hart van de school, de aula. De rest van het gebouw is inmiddels gesloopt. Daarvoor in de plaats heeft Atelier PRO een compact, vier lagen hoog nieuwbouwdeel met daaronder de gymzaal ontworpen. De beschikbare bouwhoogte daarvoor was echter beperkt.

Een diepe kelder zou een grote kostenpost betekenen. IMd ontwierp daarop een half in de grond verdiepte kelderconstructie. De diepte is zodanig dat er geen damwanden, onderwaterbeton of andere dure voorzieningen nodig zijn. Om de ontgraving nog meer te beperken, zijn er geen poeren toegepast maar dragen de kelderwanden direct op de funderingspalen.

Inmiddels wordt de tijdelijke bemaling van de bouwput gestaakt en is gebleken dat deze bemaling, zoals verwacht, geen nadelige gevolgen voor de belendingen heeft gehad. De constructie van de bovenbouw bestaat uit twee stalen vakwerkspanten van drie verdiepingen hoog. Deze overspannen de gymzaal, maken deze kolomvrij én beperken de bouwhoogte met 1,5 meter.

Op 10 juni jongstleden, de geboortedag van Louis Couperus, is de eerste paal geslagen. Medio 2015 is de oplevering. Zo kan het vernieuwde Edith Stein College aansluitend in september in stijl het 100-jarig bestaan vieren. De bouw is overigens te volgen via deze webcam.

Overige foto’s

Overige berichten