header image

VROM eens met pleidooi voor andere renovatieregels

Dinsdag 7 september 2010

Voor renovatie en hergebruik moeten andere, minder strenge regels gaan gelden dan voor nieuwbouw. Daarvoor pleitte ir. Pim Peters eerder dit jaar, onder meer in Cobouw. Inmiddels lijkt er schot in de zaak te zitten. Vorige week maakte minister Van Middelkoop (VROM) in antwoord op Kamervragen bekend in het Bouwbesluit uniforme eisen te willen stellen aan verbouwing en renovatie.

In juli riep Peters op tot een discussie over de bouwvoorschriften. "Renovatie is meestal duurzamer dan sloop en nieuwbouw, maar is door de hoge eisen financieel bijna nooit rendabel. Maar hergebruik heeft ook waarden die nieuwbouw niet heeft. Je moet je serieus afvragen of voor beide dezelfde eisen moeten gelden."

Weliswaar kunnen gemeenten bij renovatie ontheffing verlenen van de nieuwbouwvoorschriften, maar doen dit vaak niet. "Veel overheden zijn huiverig om af te wijken", zegt Peters. "Zodra het om een interpretatie gaat, stel je je kwetsbaar op. Het is dus een goede zaak dat VROM nu nieuwe, direct werkende eisen wil opnemen in het Bouwbesluit. Iedereen weet dan waar hij aan toe is."

Eerder al schaarde Tweede Kamer-lid Ger Koopmans zich achter de IMd-oproep. De CDA’er, tevens lid van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie, wil snoeien in de regels voor renovatie, zo zei hij bij een werkbezoek aan de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Peters leidde hem daar samen met medewerkers van Mitros rond. De corporatie is opdrachtgever voor een studie van IMd naar de renovatie van naoorlogse portiekflats.

Overige berichten