header image
header image
header image
header image

Brede Buurtschool Rivierenbuurt

Functie Scholen
Omvang ca. 4.000 m2
Locatie Den Haag
Opdrachtgever

Haag Wonen en SCOH

Architect

Atelier PRO architekten bv

Opleverdatum medio 2015

 

Het project omvat de nieuwbouw van een Brede Buurtschool in de Rivierenbuurt in Den Haag.

Voor de hoofddraagconstructie is gekozen voor grote vloeroverspanningen in de lengterichting van het gebouw. De vloeren dragen af op stalen portalen, die haaks op de gevel gepositioneerd zijn. Gedurende het ontwerpproces is IMd erin geslaagd dit constructieve concept te bewaken. Slechts ter plaatse van enkele specifieke gebruiksfuncties (ontmoetingshal en sporthal) is de constructie aangepast en afgestemd op het bouwkundige ontwerp. Het resultaat is een economisch constructief ontwerp met een grote mate van flexibiliteit in de gebruiksfase.

Door in de ontwerpfase gebruik te maken van BIM is een volledig geïntegreerd ontwerp gemaakt. Bouwkundig, installatietechnisch en constructief was het ontwerp optimaal op elkaar afgestemd. Tijdens de uitvoering was het dan ook niet nodig om ‘clashes’ tussen de diverse disciplines in het werk op te lossen.

Foto's definitieve situatie: Luuk Kramer

Overige foto’s

Gerelateerde projecten