header image

School vol energie

Functie Onderzoek
Omvang -
Locatie Rotterdam
Opdrachtgever

-

Architect

architectenbureau cepezed

Opleverdatum -

 

School vol Energie is een uitvoeringsprogramma met als doel het energieneutraal maken van de grote voorraad verouderde (basis)schoolgebouwen in Nederland. Dit zijn veelal naoorlogse systeembouwscholen met een slecht isolerende gebouwschil, sterk verouderde installaties en achterstallig onderhoud. De gebouwen hebben een slechtbinnenklimaat, hoge exploitatiekosten en een reservering voor renovatie is vaak niet aanwezig.

IMd participeerde samen met projectontwikkelaar cepezedprojects en BouwmeesterPro i.c.m. architectenbureau cepezed, DGMR adviseurs en Nelissen Ingenieursbureau in het consortium “Het Schoolvoorbeeld”, één van de koplopers in het programma School vol Energie. Het programma is uitgevoerd door Platform 31 en is onderdeel van het innovatieprogramma Energiesprong. Door een viertal consortia is gewerkt aan een generieke en gestandaardiseerde oplossing, gebaseerd op een Nul-op-de-Meter renovatie.

Een bestaande basisschool in Rotterdam diende als casus in dit programma. Het gaat om een geschakelde MuWi H-school. De casus betrof een renovatie waarbij “Het Schoolvoorbeeld” een gestandaardiseerd product heeft ontwikkeld, bestaande uit geprefabriceerde actieve- en passieve gebouwelementen. Het product bestaat uit o.a. gevelelementen waarin de regeltechniek en installatiecomponenten zijn geïntegreerd die nodig zijn voor het klimatiseren van de achtergelegen klaslokalen. Denk hierbij aan o.a. CO2-gestuurde luchttoevoer, daglichtregeling en verwarming/koeling. Daarnaast is voorzien in hoog isolerende dakelementen met o.a. PV-cellen en centraal geplaatste installatie unit die o.a. warmte en koude terugwinnen.

Voor de voorbeeldcasus heeft het consortium eveneens gekozen voor gedeeltelijke nieuwbouw. De motivatie daarvoor is dat de school uit twee geschakelde H volumes bestaat en daardoor een relatief groot geveloppervlak heeft. Door er een compact, rechthoekig volume van te maken wordt het geveloppervlak verkleind en neemt de duurzaamheid, het overzicht en de sociale veiligheid toe.

Door gebruik te maken van geprefabriceerde elementen en alle techniek in de buitenschil te concentreren, vindt de renovatie zeer snel en met minimale overlast voor de school plaats. Met een financiering uit vermeden energiekosten wordt een gezonde, duurzame en toekomstbestendige onderwijsomgeving gecreëerd. Hierbij staat onderwijs centraal en wordt de gebruiker niet gehinderd door verouderd vastgoed.

Visuals: cepezed

Overige adviseurs: Cepezed Projects / BouwmeesterPro i.c.m. architectenbureau cepezed / DGMR adviseurs / Nelissen Ingenieursbureau

Overige foto’s

Gerelateerde projecten