header image
header image
header image
header image

Burgemeester de Vlugtschool

Functie Scholen
Omvang 4.000 m2
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever

HEVO in opdracht van Stichting Westelijke Tuinsteden

Architect

RoosRos Architecten

Opleverdatum 2018

 

De vervangende nieuwbouw van de Burgemeester De Vlugtschool is een tweelaags schoolgebouw in Amsterdam, ontworpen door RoosRos architecten. Het multifunctionele gebouw biedt onderdak aan een basisschool, een taalschool, een voorschool en beschikt over een dubbele gymzaal. De twee gymzalen en het grote schoolplein worden ook door externen gebruikt door verenigingssport en de buurt.

De flexibiliteit van het ontwerp bewees tijdens het proces al haar waarde. De school kent een groeiend aantal leerlingen en de beoogde uitbreiding moest al in het ontwerp worden meegenomen en is gelijktijdig gerealiseerd.

Voor de constructie is gekozen voor een flexibele opzet, zodat het schoolgebouw mogelijk naar toekomstig gebruik kan worden aangepast. Daarbij is gezocht naar een constructieopzet die zo economisch mogelijk is. Ondanks het speelse karakter van de gevel is het gelukt de gevel met kalkzandsteen dragend uit te voeren. Dit hebben we kunnen realiseren door op vloerniveau de borstweringsbalken in beton doorgaand uit te voeren.
De gymzalen zijn uitgevoerd in staal.

Overige foto’s

Gerelateerde projecten