header image
header image
header image
header image
header image

Merletcollege

Functie Scholen
Omvang 9600 m2
Locatie Cuijk
Opdrachtgever

Ector Hoogstad Architecten

Architect

Ector Hoogstad Architecten

Opleverdatum 2017

 

Het door Ector Hoogstad Architecten ontworpen plan omvat de nieuwbouw van een schoolgebouw gelegen tegen de dijk aan de Maas. Het gebouw kenmerkt zich door het schuin lopende dak tussen de tweede en derde bouwlaag. Naast de gebruikelijke onderwijsruimtes herbergt de school ook een sporthal, kantine en studiepleinen. De centrale hal, kantine en studiepleinen zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik. De open gevel over twee bouwlagen aan de Maaszijde geeft een uniek zicht op de Maas.

Het Merletcollege is de eerste school in Nederland die gebruik maakt van Maaswater om de betonconstructie te koelen. De lichte stalen dakconstructie is zo ontworpen dat het hemelwater wordt afgevoerd naar de kopgevel. De hemelwaterafvoer wordt middels een indrukwekkende watervalconstructie afgevoerd naar een bufferings- en watervoorziening.

Het constructief ontwerp is optimaal geïntegreerd in het bouwkundig plan en het installatieconcept. Tijdens de ontwerpfase is een variantenstudie uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar verschillende vloersystemen en kolomposities. Gekozen is voor een kolommenstructuur waarbij overdrachtsconstructies zijn vermeden. Door te kiezen voor een relatief korte onderlinge afstand kunnen de stalen liggers die de vloer opvangen zeer licht worden uitgevoerd. Dit leidt tot een kostenefficiënt ontwerp. Gezien de rechthoekige plattegronden is voor de verdiepingsvloeren gekozen voor een kanaalplaatvloer opgelegd op stalen geïntegreerde liggers. De installaties kunnen met dit vloertype vrij onder de vloer gemonteerd worden. Het installatieontwerp is hiermee flexibel in te delen.

De nieuwbouw bevindt zich binnen de beschermingszone van de waterkering van de Maas. Binnen deze zone is een dijkversterking mogelijk, het ontwerp van de fundering heeft hier rekening mee gehouden. Tevens is rekening gehouden met het feit dat de aanlegdiepte van de fundering beperkt moet blijven in verband met het niet mogen roeren in de beschermingszone.

Overige foto’s

Gerelateerde projecten