header image header image header image header image header image header image

Expertises

Een draagconstructie moet niet alleen veilig en kostenefficiënt zijn maar ook duurzaam. IMd Raadgevende Ingenieurs heeft het begrip duurzaam construeren al jaren geleden geïntroduceerd. Hieronder wordt onder meer verstaan het toepassen van duurzame materialen, een minimale draagconstructie, flexibel indeelbaar gebouw, het hergebruiken van materialen en het toepassen van een donorskelet.

De constructeurs van IMd Raadgevende Ingenieurs leveren een belangrijke bijdrage aan de MPG (Milieu Prestatie Gebouw)-berekening. Hierdoor kunnen constructies al in de ontwerpfase worden getoetst op hun milieulast. Een bestaand gebouw inzetten of transformeren voor een andere functie is ook een vorm van duurzaamheid. Lees meer hierover bij de expertise hergebruik.

IMd Raadgevende Ingenieurs is koploper op het gebied van duurzaam construeren. Dit geldt niet alleen voor de constructie maar óók in de bedrijfsvoering en dat komt tot uiting in het milieubeleid en het behalen van het ISO 14001:2015 milieucertificaat.

IMd Raadgevende Ingenieurs is ervaren in het constructief ontwerpen van hoogbouwprojecten. Om een slim en kostenefficiënt hoogbouwproject te kunnen realiseren is specifieke kennis nodig met betrekking tot het dynamisch gedrag ten gevolge van onder meer windbelasting en vervormingsgedrag door zettingen van de ondergrond.

Naast de adviserende rol in projecten is IMd Raadgevende Ingenieurs betrokken bij onderzoek naar dynamisch gedrag bij hoogbouw. De invloed van de eigenfrequentie en de demping van gebouwen is aanzienlijk. Om hier meer grip op te krijgen neemt IMd Raadgevende ingenieurs deel aan innovaties en onderzoekprogramma’s.

Een bestaand gebouw inzetten of transformeren naar een andere functie is ook een vorm van duurzaam construeren. Dit hergebruik van draagconstructies vraagt een totaal andere aanpak dan nieuwbouw. Het volledig benutten van de capaciteit van de constructie en de fundering  van een bestaand gebouw vraagt om specifieke kennis. Dit is een specialiteit van IMd Raadgevende Ingenieurs. Het ombouwen van een loods naar een kantoor, een kantoor naar woningen en een gevangenis naar een school zijn mooie voorbeelden hiervan.

Een andere vorm van hergebruik is het zogenaamde donorskelet, het toepassen van bestaande constructie-onderdelen in een ander gebouw. IMd Raadgevende Ingenieurs startte in 2012 een onderzoek naar de mogelijkheden hiervan. Het donorskelet is van concept uitgegroeid tot circulaire werkelijkheid.

IMd Raadgevende Ingenieurs is betrokken bij het in 2017 gelanceerde Madaster; het ‘kadaster’ voor materialen. Vanuit het Madaster kan van elk vastgoedobject een digitaal materialenpaspoort gegenereerd worden. IMd Raadgevende Ingenieurs is een van de Kennedy’s en adviseert de Board of Directors over de gewenste ontwikkeling van Madaster.

 

IMd Raadgevende Ingenieurs hecht veel waarde aan de ambacht en de vaardigheden van het vak als ontwerpend en coördinerend constructeur. Daarnaast is IMd Raadgevende Ingenieurs erg actief om in dit vak te vernieuwen en slimme rekentools te ontwikkelen en projecten parametrisch te ontwerpen.   

De nieuwe rekentechnieken en het parametrisch ontwerpen worden toegepast in verschillende projecten. Deze innovaties maken het mogelijk om een gebouw nog meer te optimaliseren. Zo is het eigen paviljoen (Prex) van gerecyclede petflessen een paradepaardje op het gebied van innovatief construeren, met parametrisch ontwerpen, hergebruik en nieuwe bouwmaterialen.

 

IMd Raadgevende Ingenieurs is naast de vele advieswerkzaamheden ten behoeve van uiteenlopende projecten nauw betrokken bij diverse onderzoeken. Veel onderzoeken hebben betrekking op second opinions, schadegevallen in de bouw, brandveiligheid en aardbevingen.

Door onze kennis te delen en onze kennis te vergroten nemen de constructeurs van IMd Raadgevende Ingenieurs zitting in verschillende onderzoekscommissies, studiegroepen en technische commissies met betrekking tot brandveiligheid, duurzaamheid, hergebruik, innovatie en nieuwe bouwmaterialen.  

IMd Raadgevende Ingenieurs ontwerpt en realiseert haar projecten in een allesomvattend digitaal gebouw. Een integraal BIM-model (Building Information Modeling) wordt gemaakt in samenwerking met verschillende ontwerppartners waarbij de architectuur, technische installaties en de constructie samenkomen. Dit om inzichtelijk te maken hoe het gebouw eruit zal komen te zien. Maar vooral om vast te stellen of er nog nadere afstemming nodig is tussen de verschillende disciplines.

Door een project in BIM uit te werken, zijn de risico’s voor faalkosten geëlimineerd. Tijdens het ontwerpproces kan zeer gedetailleerd op (bouw)kosten worden gestuurd. Ook aanpassingen kunnen snel worden doorgerekend met betrekking tot de bouwkosten.

Tevens is IMd Raadgevende Ingenieurs vertegenwoordigd in diverse werkgroepen voor BIM, onder meer in het expertnetwerk van Koninklijke  NLingenieurs. IMd Raadgevende Ingenieurs is ook lid van de Revit Gebruikersgroep.