header image

Verplichte keuring bestaande bouwwerken volgens NTA 8790

Maandag 22 april 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn eigenaren van grote, publiek toegankelijke gebouwen verplicht een periodieke keuring van de constructieve veiligheid uit te voeren, volgens NTA 8790. Dit is op 12 april gepubliceerd in de Staatscourant. De wettelijke verplichting is opgenomen in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

 

Voor welke gebouwen?

De periodieke keuring wordt gefaseerd ingevoerd. In de eerste fase gaat het om gebouwen die na 1950 zijn gebouwd (of verbouwd) en die bestemd zijn voor minimaal 5000 personen. Het betreft gebouwen uit gevolgklasse 3 (conform NEN-EN 1990), ofwel gebouwen met een bijeenkomstfunctie, een onderwijsfunctie, een sportfunctie of overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer. Hieronder vallen onder andere concertzalen, theaters, stadions, tribunes, bioscopen, evenementenhallen, sporthallen, gebedshuizen, onderwijsgebouwen, winkels en/of winkelcentra en stationsgebouwen.

 

NTA 8790

Leidend bij de beoordeling is NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’, te downloaden via deze link, die eerder al is opgesteld door NEN. Deze NTA heeft een risico-gestuurde aanpak. Daarbij wordt gekeken naar de kans op bezwijken van een constructieonderdeel en de gevolgen ervan. Er moet zowel een initiële beoordeling als een periodieke beoordeling plaatsvinden. De initiële beoordeling voor gebouwen voor fase 1 moet zijn uitgevoerd vóór 1 juli 2025. De frequentie van de periodieke beoordeling is afhankelijk van het risico en varieert tussen de drie en de tien jaar.

 

Onafhankelijke, deskundige partij

De beoordeling moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke, deskundige partij die niet betrokken was bij het oorspronkelijk ontwerp en dient plaats te vinden onder verantwoordelijkheid van een Registerontwerper of Registertoetser B in het Constructeursregister. Bevoegd gezag zal erop toezien dat de beoordeling ook daadwerkelijk plaatsvindt.

 

Samenwerking IMd en Nebest

IMd Raadgevende Ingenieurs werkt al ruim 10 jaar samen met Nebest op het gebied van de herbeoordeling van bestaande constructies. Samen zijn wij gekwalificeerd om de gevraagde keuringen uit te voeren. De constructieve expertise van IMd en de materiaalkundige kennis van Nebest vullen elkaar perfect aan. We beschikken over gecertificeerde inspecteurs en constructeurs en eigen reken-, meet- en laboratoriumfaciliteiten. In diverse projecten hebben we nuttige ervaring opgebouwd, zoals Laan van NOI, Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer, Van Gendthallen en Stadskantoor Tilburg.

 

Benieuwd naar wat Nebest en IMd voor uw situatie kunnen betekenen? Download de flyer of neem contact op met Wouter van den Berg (Nebest, 06 283 542 18) of Rob Stark (IMd Raadgevende Ingenieurs, 06 450 218 63).

 

Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Overige foto’s

Overige berichten