header image

Beoordeling constructieve veiligheid (NTA 8790)

Functie Onderzoek
Omvang -
Locatie Nederland
Opdrachtgever

-

Architect

-

Opleverdatum

Verplichte keuring bestaande bouwwerken

Beoordeling constructieve veiligheid conform NTA 8790

 

Moet uw gebouw binnenkort verplicht worden gekeurd?

Met ingang van 1 juli 2024 is de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ in werking getreden. De overheid vraagt een verplichte constructieve keuring voor belangrijke publieke gebouwen.

 

Welkge gebouwen gaat het om? 

In eerste instantie is de NTA bedoeld voor bestaande bouwwerken met een hoog risico op aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke consequenties. De beoogde periodieke beoordeling is van toepassing op gebouwen met een bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie of overige gebruiksfunctie voor personen, als:

  • deze gebruiksfuncties in het gebouw bestemd zijn om te worden gebruikt door ten minste 5.000 personen (fase 1); 
  • of een ruimte in het gebouw bestemd is voor ten minste 500 personen (fase 2). 

Gebouwen behorende tot fase 1 moeten voor 1 juli 2025 zijn beoordeeld.

 

Waarom keuren met NTA?

De NTA 8790 stelt eigenaren van grote publieksgebouwen in staat om volgens een uniforme methode onderzoek te laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed. Aan de hand van de NTA kunnen gekwalificeerde experts  gericht en gegrond beoordelen of de constructieve veiligheid van een bouwwerk voldoet aan de publiekrechtelijke eisen.

 

Wat levert deze keuring u op?

Het uitvoeren van deze keuring levert het volgende op: 

  • U krijgt meer zekerheid over de veiligheid van uw bouwwerk. 
  • U ontvangt input voor uw meerjarenonderhoudsplannen.
  • U kunt faalkosten beperken tijdens renovatie. 
  • U voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 

Hoe gaat de NTA 8790 in zijn werk?

In de NTA 8790, die via deze link te downloaden is, staan de stappen en vereisten beschreven waaraan de beoordelingsprocedure moet voldoen. In het kort gaat het om de inventarisatie van mogelijk kritieke punten van de constructie, risicogestuurde beoordeling en rapportage. 

De beoordeling moet worden uitgevoerd door een partij die niet betrokken was bij het oorspronkelijk ontwerp en dient plaats te vinden onder verantwoordelijkheid van een Registerontwerper of Registertoetser B.

 

Wat kunnen Nebest en IMd voor u betekenen?

Nebest en IMd Raadgevende Ingenieurs werken ruim 10 jaar samen op het gebied van de herbeoordeling van bestaande constructies. Zij zijn gekwalificeerd om de gevraagde keuringen uit te voeren. Binnen deze samenwerking vullen de  constructieve expertise van IMd en materiaalkundige kennis van Nebest elkaar perfect aan.

Enkele voordelen voor u als klant:

 

Vragen?

Download onze flyer over de verplichte keuring bestaande bouwwerken (beoordeling constructieve veiligheid conform NTA 8790). Of neem direct contact met ons op via: 

  • Wouter van den Berg, Nebest (+31 6 283 542 18) en
  • Rob Stark, IMd Raadgevende Ingenieurs (+31 6 450 218 63)

Overige foto’s

Gerelateerde projecten